• کلاس تحلیل ردیف، تکنیک های نوازندگی در ردیف، تحلیل تصنیف

  تحلیل ردیف و تصنیف، تکنیک های نوازندگی در ردیف

  کلاس تحلیل ردیف، تکنیک های نوازندگی در ردیف، تحلیل تصنیف

  مستر کلاس تحلیل و بررسی دستگاه ها و آوازهای موسیقی ایران

  بررسی و تحلیل گوشه های مهم ردیف موسیقی ایرانی، ارتباط گوشه ها و دستگاه ها و آوازها و راه های پرده گردانی و مرکب نوازی و مرکب خوانی، بررسی جملات مشترک گوشه ها، تکنیک های اجرایی ردیف نوازی، بررسی تصنیف های نمونه در دستگاه های مختلف

   

 • کلاس آموزش تئوری موسیقی ایرانی و ردیف

  کلاس آموزش تئوری موسیقی ایرانی و ردیف

  کلاس آموزش تئوری موسیقی ایرانی و ردیف

  کلاس اموزش تئوری موسیقی ردیف، برای نوازندگان ساز ها و خوانندگان موسیقی ایرانی

  تئوری موسیقی ایرانی از سطح ابتدایی، آموزش تئوری موسیقی ردیف موسیقی دستگاهی، آموزش اصطلاحات ردیف، آموزش علامت های تکنیک های اجرایی در جمله بندی ردیف، آموزش نت نویسی در گوشه های دستگاه ها