نمایش طربنامه شهر خیال

برگزیده هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

تاتر ارغنون، ساعت نوزده

دهم دی تا هفتم بهمن 96

نویسنده و کارگردانکیوان نخعی

بازیگرانعلیرضا ناصحی، علی یداللهی، داود معینی کیا، مجید آهنگران، علی بیک محمدی، صفورا خوش طینت، صائب دادو، شیدا رزم شعار

موسیقی: رضا کلانتری

خرید بلیت

https://www.tiwall.com/theater/tarabname-khial