امکان درج "وب لینک" برای کاربران

از امروز کاربران سایت (کاربران ثبت نام شده) امکان درج آدرس سایت های خود و سایت های مفید را در بخش وب لینک دارند.

برای درج نام و آدرس سایت، پس از ورود با نام کاربری به سایت، در منوی کاربر، بر روی منوی فرستادن وب لینک کلیک کنید.

پس از پر کردن فرم که شامل نام سایت، آدرس، موضوع و توضیحات است، سایت درج شده بررسی شده و در بخش مورد نظر ثبت خواهد شد.

بیست و پنجم خرداد هشتاد و نه