توضیح بسیار مهم برای کاربران سایت موسیقی هنری ایران

درود

به دلیل پاره ای مشکلات در سرور سایت موسیقی هنری ایران، تا هفته آینده بایگانی خبرهای گذشته در دسترس نیست.

پس از بر طرف شدن مشکلات، بخش بایگانی کامل، بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

سردبیر سایت، رضا کلانتری

بیستم فروردین هشتاد و هشت